Skip to content

Zrównoważony rozwój

Warunki do życia i poziom ogólnego dobrobytu nie były jeszcze nigdy tak wysokie jak dziś. Niesie to za sobą jednak szereg konsekwencji dla stanu zasobów naszego środowiska. W parze z ludzkim dostępem do wszelkiego rodzaju dóbr materialnych i niematerialnych oraz szeregu usprawnień idzie ogromny kryzys klimatyczny. Nasze dzisiejsze działania powinny być skierowane już nie tylko na podnoszenie jakości swojego życia, ale przede wszystkim na pomoc planecie po to, by pozostawić środowisko w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc wszystkim naszym aktywnościom powinna przyświecać jasna idea proekologiczna, która jest obecnie nieodzowna. Nasza firma rodzinna jest w pełni świadoma kryzysu klimatycznego i w swojej pracy praktykuje zrównoważony rozwój.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Jest to doktryna ekonomii zakładająca, że nasz obecny poziom rozwoju cywilizacyjnego umożliwia nam takie działanie, które spełni nasze obecne potrzeby i jednocześnie nie umniejszy szans przyszłych pokoleń na pełne, satysfakcjonujące i godne życie. W XXI wieku jesteśmy w takim momencie historii, który pozwala nam na utrzymanie zdobytego dobrobytu, ale tylko jeśli będziemy nim zarządzać w sposób mądry, świadomy i przemyślany. Występuje tutaj kilka wzajemnie wpływających na siebie elementów. Należy dbać o odpowiednie relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, troską o środowisko (natura i sztuczne dobra będące dziełem człowieka) a jakością życia (zdrowie).

Teoria zrównoważonego rozwoju w inwestycjach budowlanych, czyli maksimum korzyści dla klienta przy minimalnym obciążeniu planety

Budowa domu w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem przebiega z dbałością zarówno o klienta, jak i o przyrodę. Stosujemy bezpieczne dla zdrowia ekologiczne materiały, montujemy nowoczesne i energooszczędne instalacje i maksymalnie wykorzystujemy przyległe tereny zielone. Zapewniamy człowiekowi bliski kontakt z przyrodą, dostęp do naturalnego źródła światła i dobrze przemyślaną aranżację ogrodu. Proponujemy termoizolacyjne i biodegradowalne materiały wykończeniowe, a także alternatywne źródła energii, czyli pompy ciepła czy fotowoltaikę.

Zadbaj razem z nami o zrównoważony rozwój i zapewnij sobie wysoką jakość życia w bliskim kontakcie z bogatym światem przyrody!